Էներգախնայողության

Ինժեներական խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում Գերմանահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ‹‹Աջակցություն Էներգախնայողության ֆինանսավորմանը ՓՄՁ-ների ոլորտում›› ծրագրի շրջանակներում
Ինժեներական խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում Գերմանահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ‹‹Աջակցություն Էներգախնայողության ֆինանսավորմանը ՓՄՁ-ների ոլորտում›› ծրագրի շրջանակներում
Ինժեներական խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում Գերմանահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ‹‹Աջակցություն Էներգախնայողության ֆինանսավորմանը ՓՄՁ-ների ոլորտում›› ծրագրի շրջանակներում
2017-2018 թվականների հայաստանի հանրապետության էներգախնայողության գործողությունների ծրագրի երկրորդ փուլին հավանություն տալու մասին
Հայաստանի էներգախնայողության գործողությունների ծրագրի 1-ին փուլի հաշվետվություն
2017-2018 թվականների հայաստանի հանրապետության էներգախնայողության գործողությունների ծրագրի երկրորդ փուլ
Հայաստանի էներգախնայողության գործողությունների ծրագրի 1-ին փուլի հաշվետվություն
Հայաստանի հանրապետության էներգախնայողության եվ վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագիր
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ հաշվեկշիռ, 2015թ.
Ջերմամատակարարման իրավիճակը և ջեռուցման տարբերակները Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում: Ծրագրի շահառու անապահով ընտանիքների կարծիքի ուսումնասիրություն
Տեղեկագիր Քաղաքային ջեռուցման ծրագրում ընդգրկված դպրոցների ջեռուցման վերաբերյալ Հուլիս 2011թ.
  Տեղեկագիր ՀՎԷԷՀ կողմից իրականացվող Քաղաքային ջեռուցման ծրագրում ընդգրկված շահառուների ջեռուցման վարկավորման վերաբերյալ Հունիս 2011թ.
  Տեղեկագիր Քաղաքային ջեռուցման ծրագրում ընդգրկված 11 դպրոցների սոցիալական մոնիթորինգի վերաբերյալ Մայիս 2011թ.
Տեղեկագիր ՀՎԷԷՀ կողմից իրականացվող Քաղաքային ջեռուցման ծրագրում ընդգրկված շահառուների ջեռուցման վարկավորման վերաբերյալ Հունիս 2011թ