Հայտարարություններ

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ  ՀՐԱՎԵՐ  (ՀՆՀ) – Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն

Русская версия 

Ամսաթիվը`  9 օգոստոսի, 2023թ.
Պայմանագիր` EFSD -W/10/2023
EFSD դրամաշնորհ

Ծրագրի անունը` «Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետությունը Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից (EFSD) ստացել է դրամաշնորհ Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում  էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը հանրային օբյեկտներում էներգախնայողության միջացոռումների անհրաժեշտ վճարումները կատարելու համար` EFSD -W/10/2023 – Երևանի քաղաքապետարանի ‹‹Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն›› ՓԲԸ -ում: ավելին

****************************************************

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ  ՀՐԱՎԵՐ  (ՀՆՀ) – ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ

Русская версия

Ամսաթիվը`  21 հուլիսի, 2023թ.
Պայմանագիր` EFSD -W/9/2023                                                                                           EFSD դրամաշնորհ

Ծրագրի անունը` «Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետությունը Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից (EFSD) ստացել է դրամաշնորհ Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում  էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը հանրային օբյեկտներում էներգախնայողության միջացոռումների անհրաժեշտ վճարումները կատարելու համար` EFSD -W/9/2023 – Երևանի քաղաքապետարանի «ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ» ՓԲԸ -ում:   ավելին 

****************************************************

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՅՏԵՐ

 (ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

Русская версия

Հայաստանի Հանրապետություն

«ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԵՎ «ԿԱՆԱՉ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ» ԾՐԱԳԻՐ

 EFSD դրամաշնորհ
Հղման համար՝ EFSD-CS/2/2023-1

Առաջադրանքի անվանումը` Էներգախնայողության միջոցառումների տեխնիկական հսկողություն հետևյալ օբյեկտներում՝

 1. «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ,
 2. Լոռու մարզպետարանի շենք,
 3. «Ա.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամ «Նոր Ամբերդ» գիտական կայան,
 4. «Ա.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»,
 5. Երևանի քաղաքապետարանի ‹‹Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն›› ՓԲԸ (Երիտասարդական կայարան),
 6. Երևանի քաղաքապետարանի «ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ» ՓԲԸ
  ավելին 

****************************************************

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ  ՀՐԱՎԵՐ- Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն

EFSD -W/10/2023 –Երևանի քաղաքապետարանի ‹‹Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն›› ՓԲԸ

Հայտերի ընդունման ժամկետը 2023թ օգոստոսի 7-ը, ժամը՝ 16։00։

Русская версия

Ամսաթիվը`  11 հուլիսի, 2023թ.
Պայմանագիր` EFSD -W/10/2023

EFSD դրամաշնորհ
Ծրագրի անունը`  «Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետությունը Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից (EFSD) ստացել է դրամաշնորհ Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում  էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը հանրային օբյեկտներում էներգախնայողության միջացոռումների անհրաժեշտ վճարումները կատարելու համար` EFSD -W/10/2023 – Երևանի քաղաքապետարանի ‹‹Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն›› ՓԲԸ -ում: ավելին

****************************************************
ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ  ՀՐԱՎԵՐ – «Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ

Русская версия
Ամսաթիվը`  06 հուլիսի, 2023թ.
Պայմանագիր` EFSD -W/11/2023
EFSD դրամաշնորհ

Ծրագրի անունը`

 «Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետությունը Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից (EFSD) ստացել է դրամաշնորհ Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում  էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը հանրային օբյեկտներում էներգախնայողության միջացոռումների անհրաժեշտ վճարումները կատարելու համար` EFSD -W/11/2023 – «Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամում: ավելին

****************************************************
ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ  ՀՐԱՎԵՐ  (ՀՆՀ) – «ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ» ՓԲԸ

Русская версия

Ամսաթիվը`  17 մայիսի, 2023թ.
Պայմանագիր` EFSD -W/9/2023
 EFSD դրամաշնորհ

Ծրագրի անունը` «Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր

 1. Հայաստանի Հանրապետությունը Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից (EFSD) ստացել է դրամաշնորհ Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում  էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը հանրային օբյեկտներում էներգախնայողության միջացոռումների անհրաժեշտ վճարումները կատարելու համար` EFSD -W/9/2023 – Երևանի քաղաքապետարանի «ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ» ՓԲԸ -ում:
 2. Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել հայտեր հետևյալ հանրային օբյեկտում էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման համար` EFSD -W/9/2023 – Երևանի քաղաքապետարանի «ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ» ՓԲԸ :

Մրցութային փաթեթը հայերեն կարող եք ձեռք բերել Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամից (R2E2 Հիմնադրամ)՝ ուղարկելով նամակ-խնդրանք հետևյալ էլ. հասցեին zaruhi.gharagyozyan@r2e2.am: Մրցութային փաթեթի թղթային տարբերակը կարող եք ստանալ՝ վճարելով 50,000 ՀՀԴ R2E2 Հիմնադրամի ստորև նշված հաշվեհամարին և ներկայացնելով հաշիվ-ապրանքագիր (թղթային տարբերակը պետք է ներկայացնել R2E2 Հիմնադրամ, կամ բնօրինակի սկանավորված տարբերակը ներկայացնել էլ. հասցեին) Հայաստանի վերականգվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ: Մրցութային փաթեթի էլեկտրոնային տարբերակը կարող էք ստանալ անվճար, էլ. փոստի միջոցով: Հետաքրքրված հայտատուները կարող են ստանալ լրացուցիչ տեղեկատվություն նույն հասցեից:  ավելին

****************************************************

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ  ՀՐԱՎԵՐ  (ՀՆՀ)
Ամսաթիվը` 11 ապրիլի, 2023թ.
Պայմանագիր` EFSD -W/5/2023, EFSD -W/6/2023
EFSD դրամաշնորհ

Ծրագրի անունը` «Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր                                                                           

Հայաստանի Հանրապետությունը Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից (EFSD) ստացել է դրամաշնորհ Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում  էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը հանրային օբյեկտներում էներգախնայողության ներդրումների անհրաժեշտ վճարումները կատարելու համար` Լոտ 1. EFSD -W/5/2023 – «Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)», Լոտ 2. EFSD -W/6/2023  «Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամ «Նոր Ամբերդ» գիտական կայան: 

ավելին 

****************************************************

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ  ՀՐԱՎԵՐ  (ՀՆՀ)

Русская версия

Ամսաթիվը` 11 ապրիլի, 2023թ.                                                                                         Պայմանագիր` EFSD -W/5/2023
EFSD -W/6/2023

EFSD դրամաշնորհ
Ծրագրի անունը`

«Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետությունը Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից (EFSD) ստացել է դրամաշնորհ Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում  էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը հանրային օբյեկտներում էներգախնայողության ներդրումների անհրաժեշտ վճարումները կատարելու համար` Լոտ 1. EFSD -W/5/2023 – «Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)», Լոտ 2. EFSD -W/6/2023  «Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամ «Նոր Ամբերդ» գիտական կայան: ավելին 

********************************************************
Հայաստանի վերականգնվող աղբյուրների և էներգաարդյունավետության
հիմնադրամը (R2E2) այժմ հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական
ընկերություններին («Խորհրդատուներ»)՝ ցույց տալու իրենց հետաքրքրությունը Ծառայությունների մատուցման հարցում:
Հայտերի ներկայացման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2023թ․ապրիլի 10-ը։
*******************************************************
Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել հայտեր հետևյալ հանրային օբյեկտում էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման համար`  Լոտ 1. EFSD -W/7/2023 – «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ -ում, Լոտ 2. EFSD -W/8/2023  «Լոռու մարզպետարանի շենք» ՓԲԸ-ում էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում:
Սույնով  հայտերի ներկայացման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև        13․04․2023թ․  ժամը՝ 15։00։
************************************
Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել հայտեր հետևյալ հանրային օբյեկտում էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման համար`  EFSD -W/3/2023 -Գյումրու քաղաքապետարանի «Էնրիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի: Սույնով  հայտերի ներկայացման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև  11․04․2023թ․  ժամը՝ 15։00։

*******************************************************

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ  ՀՐԱՎԵՐ – Ալավերդու բժշկական կենտրոն, Լոռու մարզպետարանի շենք
Русская версия

Ամսաթիվը` 24 փետրվարի, 2023թ.
Պայմանագիր` EFSD -W/7/2023, EFSD -W/8/2023
 EFSD դրամաշնորհ
Ծրագրի անունը` «Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետությունը Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից (EFSD) ստացել է դրամաշնորհ Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում  էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը հանրային օբյեկտներում էներգախնայողության ներդրումների անհրաժեշտ վճարումները կատարելու համար` Լոտ 1. EFSD -W/7/2023 – «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ -ում, Լոտ 2. EFSD -W/8/2023 «Լոռու մարզպետարանի շենք» ՓԲԸ-ում էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում: ավելին

************************************************************************

Հայտերի ներկայացման հրավեր – Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ

Русская версия

Ամսաթիվը` 30 հունվարի, 2023թ.

Պայմանագիր` EFSD -W/5/2023, EFSD -W/6/2023

EFSD դրամաշնորհ
Ծրագրի անունը`

«Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր                                                                           

Հայաստանի Հանրապետությունը Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից (EFSD) ստացել է դրամաշնորհ Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում  էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը հանրային օբյեկտներում էներգախնայողության ներդրումների անհրաժեշտ վճարումները կատարելու համար` Լոտ 1. EFSD -W/5/2023 – «Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)», Լոտ 2. EFSD -W/6/2023  «Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամ «Նոր Ամբերդ» գիտական կայան: ավելին

******************************************************************
русская версия

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ  ՀՐԱՎԵՐ  (ՀՆՀ)- Երևանի քաղաքապետարանի «Թիվ 8 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ

Ամսաթիվը` 18 հունվարի, 2023թ.
 Պայմանագիր` EFSD -W/1/2023
EFSD դրամաշնորհ
Ծրագրի անունը`

 «Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր                                                                                

Հայաստանի Հանրապետությունը Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից (EFSD) ստացել է դրամաշնորհ Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում  էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը հանրային օբյեկտներում էներգախնայողության ներդրումների անհրաժեշտ վճարումները կատարելու համար` EFSD -W/1/2023 – Երևանի քաղաքապետարանի «Թիվ 8 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում:   ավելին

*****************************************

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՐԱՎԵՐ-Գնումների գլխավոր մասնագետ

Պարտականություններ

 • Գնումների պլանի (ըստ գնման մեթոդի, տեսակի, քանակի, գնի, մատակարարման պայմանների, աղբյուրների և այլն) կազմման գործընթացների մասնակցություն,
 • Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերի գնումների գործընթացին մասնակցություն, այդ թվում միջազգային դոնորի Գնումների ուղեցույցի Գնման փաստաթղթերի նախապատրաստում համաձայն (առաջարկի հրավեր, ստանդարտ առաջարկի փաստաթղթեր, տեխնիկական մասնագրեր, առաջարկի գնահատման հաշվետվություններ և այլն), ավելին 

**********************
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՐԱՎԵՐ-Էներգետիկ ինժեներ

Պարտականություններ

 • Մասնակցություն տեղանքի ուսումնասիրության նպատակով կատարվող այցելություններին,
 • էներգետիկ ուսումնասիրության իրականացում,
 •  էներգախնայողության միջոցառումների հաշվարկային փաստաթղթերի պատրաստման աշխատանքներին մասնակցություն,
 • հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող  սեմինարների, թրեյնինգների  մասնակցություն,
 • իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ըստ անհրաժեշտության, ավելին

*************************************

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ  ՀՐԱՎԵՐ  (ՀՆՀ)

 Ամսաթիվը` 9 հունվարի, 2023թ.
Պայմանագիր` EFSD -W/3/2023
EFSD -W/4/2023
EFSD դրամաշնորհ

Ծրագրի անունը`

«Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր                                                                      

 1. Հայաստանի Հանրապետությունը Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից (EFSD) ստացել է դրամաշնորհ Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում  էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը հանրային օբյեկտներում էներգախնայողության ներդրումների անհրաժեշտ վճարումները կատարելու համար` Լոտ 1. EFSD -W/3/2023 – Գյումրու քաղաքապետարանի «Էնրիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի, Լոտ 2. EFSD -W/4/2023 Գյումրու «Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի  էներգետիկ ուսումնասիրություն:  
 2. Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել հայտեր հետևյալ հանրային օբյեկտում էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման համար` Լոտ 1. EFSD -W/3/2023 – Գյումրու քաղաքապետարանի «Էնրիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի, Լոտ 2. EFSD -W/4/2023 Գյումրու «Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի  էներգետիկ ուսումնասիրություն:  Հայտատուները կարող են հայտ ներկայացնել մեկ լոտի կամ երկու լոտերի համակցության համար: Հայտերը յուրաքանչյուր լոտի համար կգնահատվեն առանձին, այնպես որ մեկից ավելի լոտերի համար հայտ ներկայացնելիս պետք է պատրաստվեն և ներկայացվեն առանձին հայտեր յուրաքանչյուր լոտի համար: Նմանապես, զեղչը (եթե առկա է) պետք է առաջարկվի յուրաքանչյուր լոտի համար: Ցանկացած համակցված զեղչ երկու լոտերի համար հաշվի չի առնվի հայտերի գնահատման ժամանակ: Յուրաքանչյուր լոտի համար կկնքվի մեկ պայմանագիր։ ավելին 

 

Ռուսերեն տարբերակ

***************************************************************

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ  (ՀՆՀ)

 Ամսաթիվը` 14 նոյեմբերի, 2022թ.

Պայմանագիր` EFSD -W/1/2022

EFSD -W/2/2022

EFSD դրամաշնորհ

Ծրագրիանունը`

«Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր

 1. Հայաստանի Հանրապետությունը Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից (EFSD) ստացել է դրամաշնորհ Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում  էներգախնայողության բարձրացման  մեխանիզմների կիրառում և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագիր ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը հանրային օբյեկտներում էներգախնայողության ներդրումներիանհրաժեշտվճարումներըկատարելուհամար` Լոտ 1. EFSD -W/1/2022 – Երևանի քաղաքապետարանի «Թիվ 8 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, Լոտ 2. EFSD -W/2/2022 – «Երևանի գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոց» ՊՈԱԿ:
 2. Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել հայտեր հետևյալ հանրային օբյեկտում էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման համար` Լոտ 1. EFSD -W/1/2022 – Երևանի քաղաքապետարանի «Թիվ 8 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, Լոտ 2. EFSD -W/2/2022 – «Երևանի գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոց» ՊՈԱԿ: Հայտատուները կարող են հայտ ներկայացնել մեկ լոտի կամ երկու լոտերի համակցության համար: Հայտերը յուրաքանչյուր լոտի համար կգնահատվեն առանձին, այնպես որ մեկից ավելի լոտերի համար հայտ ներկայացնելիս պետք է պատրաստվեն և ներկայացվեն առանձին հայտեր յուրաքանչյուր լոտի համար: Նմանապես, զեղչը (եթե առկա է) պետք է առաջարկվի յուրաքանչյուր լոտի համար: Ցանկացած համակցված զեղչ երկու լոտերի համար հաշվի չի առնվի հայտերի գնահատման ժամանակ: Յուրաքանչյուր լոտի համար կկնքվի մեկ պայմանագիր։ ավելին

Ռուսերեն տարբերակ

***************************************************************

Գնման ընդհանուր հայտարարություն

ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ  ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄ և «ԿԱՆԱՉ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ» ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  Հայաստանի Հանրապետությունում:

Հայաստանի Հանրապետությունը  Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամից ( այսուհետ ՝ ԿԶԵՀ) ստացել է 1 719 200 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր տասնինը հազար երկու հարյուր) ԱՄՆ դոլարի դրամաշնորհ՝ «ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈаՆԱՎԵՏ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐ. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄ և «ԿԱՆԱՉ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ» զարգացման աջակցության ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր)  ֆինանսավորման  համար և մտադիր է վերոնշյալ դրամաշնորհի հասույթի մի մասն օգտագործել Ծրագրի աշխատանքների և համապատասխան խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց, որոնք ձեռք կբերվեն Ծրագրի շրջանակներում։ ավելին

Ռուսերեն տարբերակ

********************************************************************************

Ինքնակենսագրություն (խորհրդատվական ծառայություններ – անհատական խորհրդատուի ընտրություն)
Հայաստան «ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐ․ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄ և «ԿԱՆԱՉ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ» ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

EFSD դրամաշնորհ
Առաջադրանքի անվանումը՝ Շահառու շենքերի էներգետիկ աուդիտ
Ռուսերեն տարբերակ
********************************************************************************
Հայտերի ներկայացման հրավեր

Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագիրը՝ Լողացող Ֆոտովոլտային կայանների զարգացումը Հայաստանում Դրամաշնորհ No.։ 201012- FACEP v1.5
Պայմանագրի անվանումը՝ Երևանյան լճի վրա «151 կՎտ Լողացող արևային էլեկտրակայանի»  կառուցման  աշխատանքների

 **********************************************************************************************

ՀՎԷԷՀ. ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ GCF-CS/3/2021. Ներքին կանոնակարգերի մշակման/ կատարելագործման համար խորհրդատուի ներգրավում` ուղղված ԿԿՀ- ի ֆիդուցիար ստանդարտների համապատասխանության ապահովմանը. Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը (ՀՎԷԷՀ) հրավիրում է իրավասու խորհրատվական ընկերությունների («Խորհրդատուներ») ներկայացնել հետաքրքրության հայտ Ներքին կանոնակարգերի մշակման/ կատարելագործման համար ` ուղղված ԿԿՀ- ի ֆիդուցիար ստանդարտների համապատասխանության ապահովում առաջդրանքի համար: Մանրամասները բերված են տեխնիկական առաջադրանքում:

******************************************************

ՀՎԷԷՀ. ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ- GCF-CS/2/2021. Ենթա-դրամաշնորհի ձեռնարկի և ծրագրի կառավարման ուղեցույցի պատրաստման համար անհատ խորհրդատուի ներգրավում՝ ուղղված ԿԿՀ-ի ֆիդուցիար ստանդարտների համապատասխանության ապահովմանը. Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը (ՀՎԷԷՀ) հրավիրում է իրավասու անձանց («Խորհրդատուներ») ներկայացնել հետաքրքրության հայտ Ենթա-դրամաշնորհի ձեռնարկի և ծրագրի կառավարման ուղեցույցի պատրաստման համար՝ ուղղված ԿԿՀ-ի ֆիդուցիար ստանդարտների համապատասխանության ապահովմանը: Մանրամասները բերված են տեխնիկական առաջադրանքում :