Հիդրոէներգետիկա

Փոքր  հիդրոէլեկտրակայանների  ոլորտն այսօր համարվում է Հայաստանում վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման առաջատարը: Այս ասպարեզը և, ընդհանրապես, վերականգնվող էներգետիկան,  պաշտոնական փաստաթղթերում հայտարարված է որպես զարգացման առաջնահերթություն  ունեցող ոլորտ:

Դա երկրի համար շատ կարևոր է, քանի որ ՓՀԷԿ-երի արտադրած էներգիան շատ ավելի էժան է, քան վառելիքով արտադրվող էներգիան, և արտադրվում է բացառապես ներքին ռեսուրսների հաշվին:

ԳՈՐԾՈՂ  ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԸ
ԸՍՏ  ՏԱՐԻՆԵՐԻ

1996թ. – 13  փհէկ  27490 կՎտ ընդհանուր դրվածքային հզորությամբ ,

2004թ. 29  փոքր հէկ  36300 կՎտ դրվածքային հզորությամբ,

2009թ. 72  փոքր հէկ  89440 կՎտ ընդհանուր դրվածքային հզորությամբ,

2017թ.  178 փոքր հէկ   3315886 կՎտ  ընդհանուր դրվածքային հզորությամբ ,  որոնք տարեկան արտադրում են մինչև 890.6 մլն կիլովատ էլ. էներգիա, այն կազմում է մեր այսօրվա ներքին պահանջարկի մոտ 16% -ը

2017-2019թթ. շահագործման կհանձնվեն կառուցման փուլում գտնվող 38 փոքր հէկ 68713կՎտ ընդհանուր դրվածքային հզորությամբ որոնք տարեկան արտադրում են մինչև 239.6 մլն կիլովատ էլ. Էներգիա:

ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՆԵՐԸ

Գործող հէկ – երի վերազինման ու նորերի կառուցման համար տրամադրվող ֆինանսավորումն  է,  մասնավորապես՝ Գերմանիայի կառավարության կողմից  Գերմանահայկական հիմնադրամի միջոցով Վերականգնվող էներգիայի աջակցություն վարկային  ծրագրերը:

Պետականորեն հաստատված  արտադրված էլեկտրական էներգիայի պարտադիր գնման երաշխիքները:

Հաշվարկային սակագներից անցումը հաստատուն սակագների, այսինքն` բոլոր ՓՀԷԿ-երի համար սահմանվել են արտադրված էլեկտրաէներգիայի գնման միևնույն սակագները:

Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող
էլեկտրական էներգիայի սակագները

Բնական ջրահոսքերի վրա կառուցված  ՓՀԷԿէր` 2016 թվականի հուլիսի 1-ից՝  23.75 դրամ/կՎտժ (առանց ԱԱՀ)

Ոռոգման համակարգերի վրա կառուցված  ՓՀԷԿէր`2016 թվականի հուլիսի 1-ից՝  15.83 դրամ/կՎտժ (առանց ԱԱՀ)

Խմելու ջրատարների վրա կառուցված  ՓՀԷԿէր`2016 թվականի հուլիսի 1-ից՝  10.56 դրամ/կՎտժ (առանց ԱԱՀ)

ՓՀԷԿ-երի կառուցման պատկերն էականորեն փոխվել է, այն վերջին տարիներին   Հայաստանի էներգետիկ համակարգում իրականացվող լուրջ բարեփոխումների արձագանքն է, դրանք  ուղղված են երկրի էներգետիկ անվտանգության, էներգամատակարարման հուսալիության ամրապնդմանը: