Արևային ռեսուրս

Արեվային էներգիայի արտադրություն

Հիմք ընդունելով վերականգնվող էներգետիկայի տարբեր տեխնոլոգիաների մասշտաբայնացման և պատշաճ իրավական ու կարգավորող դաշտի ստեղծման կարևորությունը՝ ՀՀ կառավարությունը դիմել և դրամաշնորհ է ստացել Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամի ցածր եկամուտ ունեցող երկրներում «Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրից» (SREP)՝ որի վարչարարությունն իրականացվում է Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (IBRD) կողմից: Դրամաշնւրհի նպատակն է նախապատրաստել «Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիրը»: Ներկայումս տրամադրված միջոցների մի մասն օգտագործվել է ծրագրի նախապատրաստման համար, որը ներառում է արևային էներգիա ներուժի գնահատումը, տեխնիկատնտեսական իրագործելիության ուսումնասիրությունների իրականացումը, գործարքի խորհրդատվական ծառայությունները, համապատասխան կարողությունների զարգացումը և դրա հետ կապված այլ միջոցառումներ։

 «Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիրը»  դարձավ SREP-ի ֆինանսավորման գլխավոր բաղադրիչ արևային մեծ ներուժի և Հայաստանի համար մասշտայնացման հնարավորությունների պատճառով։

Վարձված միջազգային խորհրդատուի կողմից արդեն իսկ մշակվել են Հայաստանի արևային քարտեզները հիմնված արբանյակային և Հայաստանում տեղակայված չորս գերժամանակակից չափիչ կայանների տվյալների վրա:

Հորիզոնական ճառագայթման օրական միջին ինտենսիվության (GHI) ցուցանիշը ամենախոստումնալից տեղակայման վայրերի համար տատանվում է 5-5,5 կՎտ/ժ։ Ամենախոստումնալից տեղակայման վայրերի համար տարեկան GHI ցուցանիշը 1750կՎտ/ժ–ից բարձր է։ 1մ2 վրա ընկնող արևի առավելագույն (պիկային) էներգիան կազմում է 1250Վտ։ Պիկային այս բարձր արժեքը պայմանավորված է մեծ բարձրությամբ և օդի աղտոտման ցածր մակարդակով։

Տվյալների ճշգրտության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով 4 լիարժեք չափագիտական կայաններ են տեղադրվել այն վայրերում, որտեղ առաջարկվում է կառուցել արևային էլեկտրակայաններ։ Կայանները զինված են արևի ճառագայթումը չափող երկրորդ ստանդարտ կարգի և ճշգրտության հնարավոր բարձր մակարդակ ապահովող չափիչ սարքերով։ Չափումների ճշգրտությունը 1Վտ/մ2 է։

Արևային ռեսուրսի քարտեզներ

Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի եւ Էներգախնայողության Հիմնադրամը (Հիմնադրամ) 2016 թվականից մինչև 2017 թվականի հունիս ամիսը Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ ձեռնամուխ է եղել Հայաստանի արևային ներուժի գնահատման աշխատանքների իրականացմանը, որի արդյունքում այսօր արդեն ունենք Հայաստանի արևային քարտեզները (DHI, DNI, GHI, GTI և Yield)՝ բարձր ճշտությամբ: Հիմնադրամի և ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության համատեղ որոշմամբ այդ քարտեզները ամբողջությամբ հրապարակային են և ծառայելու են արևային էներգետիկայի ոլորտում գործունեություն իրականացնող բոլոր սուբյեկներին՝ առավել ճշգրիտ ներդրումային որոշումներ կայացնելու համար:

Անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ աշխատանքների շրջանակում ձեռք է բերվել թվով չորս գերժամանակակից չափիչ կայաններ, որոնց օգնությամբ և Հիմնադրամի պատվերով տվյալ ոլորտում մեծ համբավ և փորձառություն ունեցող իսպանական Էֆֆերջի ընկերությունը կատարել է արբայնակային տվյալների համադրում և վերջնական ճշգրիտ տվյալների վերհանում:

Հատուկ ծրագրային փաթեթների և մեթոդների կիրառմամբ ստեղծվել են Հայաստանի արևային ներուժի քարտեզները, որոնք բացառիկ են և իրենց ճշտությամբ գերազանցում են առկա այլ քարտեզներին, քանի որ դրանց ստեղծման հիմքում ընկած են և՛ վերջին 17 տարվա արբայնակային տվյալները, և՛ տեղային բարձր ճշտության չափումները:

Solar resource assessment for PV applications in Armenia

Ground-based data collection

Production of Validated Solar Atlas

Selection of Suitable Sites for PV development