ՀՀ ԳԱԱ «Լ.Ա.Օրբելու անվան Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ»

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա.Օրբելու անվան Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները՝ պատուհանների փոխարինում էներգաարդյունավետ պատուհաններով, լուսաթափանց մակերեսների մասնակի փոխարինում ջերմամեկուսացված պատով, արտաքին դռների փոխարինում էներգաարդյունավետ դռներով, առաջին մասնաշենքի ծածքի ջերմամեկուսացում, կաթսաների և պոմպերի փոխարինում: Իրականացված էներգախնայողական միջոցառումների շնորհիվ ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա.Օրբելու անվան Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում ծախսերի խնայողությունը կազմում է շուրջ 38%: