Դիլիջանի թիվ 2 հիմնական դպրոց

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում Դիլիջանի թիվ 2 հիմնական դպրոցում իրականացրել է էներգախնայողության միջոցառումներ, որի նպատակն է նվազեցնել դպրոցի էներգասպառումը: Կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝ ջերմաանդրադարձիչների տեղադրում ջեռուցման մարտկոցների հետևի պատերին, հին պատուհանների փոխարինում նոր մետաղապլաստե պատուհաններով, պատուհանների փոխարինում ջերմամեկուսացված պատով, արտաքին դռների փոխարինում մետաղապլաստե դռներով,  ջեռուցվող մասնաշենքի տարանջատում չջեռուցվողներից դռներով, ինչպեսնաև 1-ին մասնաշենքի ձեռահարկային ծածկի ջերմամեկուսացում: Վերոնշյալ էներգախնայողության միջոցառումների շնորհիվ շենքում էներգիայի ծախսերի խնայողությունը կազմում է շուրջ 56,2%: Դպրոցի տնօրեն Կ. Խաչատրյանը իր գոհունակությունը հայտնեց կատարված էներգախնայողական միջոցառումների համար: