Դիլիջան քաղաքի փողոցային լուսավորություն

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում համայնքներում իրականացրել է  փողոցային լուսավորության աշխատանքներ: Դիլիջան քաղաքում փողոցային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում կատարվել են հետևյալ միջոցառումները՝ արտաքին լուսավորության շիկացման լամպերի փոխարինում համարժեք լուսավորություն ապահովող ֆլյուրուսցենտային լամպերով, փողոցային լուսավորության դրոսելային սնդիկային լամպերով լուսատուների փոխարինում համարժեք լուսավորվածություն ապահովող նատրիումային բարձր ճնշման լամպերով: Վերոնշյալ էներգախնայող աշխատանքների շնորհիվ հաջողվել է ապահովել շուրջ 45,2% խնայողություն և ավելացնել լուսավոր փողոցների քանակը: