Էներգախնայողության միջոցառումներ Վաղարշապատի թիվ 2 հատուկ դպրոցում

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում Վաղարշապատի թիվ 2 հատուկ դպրոցում կատարել էներգախնայողության աշխատանքներ, որի նպատակն է նվազեցնել դպրոցի  էներգասպառումը: Կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝ոչ արդյունավետ պատուհանների փոխարինում էներգաարդյունավետ պատուհաններով, ոչ արդյունավետ արտաքին դռների փոխարինում էներգաարդյունավետ դռներով, ոչ արդյունավետ պատուհանների փոխարինում ջերմամեկուսացված պատով, ծածկի ջերմամեկուսացում, ինչպես նաև միջանցքները տարանջատող մետաղապլաստե դռների տեղադրում: Այս էներգախնայողության միջոցառումների շնորհիվ շենքում էներգիայի ծախսերի խնայողությունը կազմում է շուրջ 52%: