Հայաստանի ազգային գրադարան

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը էներգախնայողության ծրագրի շրջանակներում կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝ պատուհանների փոխարինում էներգաարդյունավետպատուհաններով, արտաքին դռների փոխարինում էներգաարդյունավետ դռներով, կաթսայի և անհրաժեշտ սարքավորումների տեղադրում, արտաքին ջերմային ցանցի և ներքին ջերմահամակարգի կառուցում, լուսաթափանց մակերեսների փոխարինում երմամեկուսացված պատերով, պատերի ներքին հարդարման աշխատանքներ: Այս էներգախնայողության միջոցառումների շնորհիվ շենքում էներգիայի ծախսերի խնայողությունը կազմում է շուրջ 43,4%: