Ս.թ. հունիսի 25-ին և 26-ին Արթուրս համալիրում (Կոտայքի մարզ, գ.Արզական) տեղի ունեցավ

new-image

Ս.թ. հունիսի 25-ին և 26-ին Արթուրս համալիրում (Կոտայքի մարզ, գ.Արզական) տեղի ունեցավ Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի (ՎԷ) զարգացման ուղեցուցային ծրագրի վերաբերյալ միջոցառում: Այն կազմակերպվել էր Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի և <Էքապոմեդիա> կենտրոնի կողմից: Ուղեցուցային ծրագիրը նկարագրում է Հայաստանում տեխնիկապես հասանելի, տնտեսապես և ֆինանսապես շահավետ ՎԷ ներուժը օգտագործելու սեփական մաքուր էներգետիկ ռեսուրսները էլեկտրական, ջերմային և վառելիքային էներգիայի ստացման համար` դրանով իսկ մեծացնելով երկրի էներգետիկ անկախությունը և նպաստելու բնապահպանական գլոբալ խնդիրների լուծմանը: Ծրագիրը ներառում է ՎԷ զարգացման թիրախներ կարճաժամկետ, միջինաժամկետ (2015)  և երկարաժամկետ (2020)  հեռանկարների համար` միաժամանակ առաջարկելով խթանող քաղաքականության տարրեր, որոնք հանգամանալից քննարկվեցին  միջոցառման ընթացքում: Այսպիսի ծրագիր  առաջին անգամ է մշակվել Հայաստանում, որտեղ համապարփակ ներկայացվել են ՎԷ բոլոր աղբյուրների օգտագործման հնարավորությունները:  Ծրագրի մշակմանը մասնակցել են ինչպես տեղացի, այնպես էլ մասնագետներ արտերկրից: Ֆինանսավորումն իրականացվել է Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհի շնորհիվ:  Միջոցառմանը քննարկվեցին նաև այնպիսի ՎԷ տեխնոլոգիական խնդիրներ, ինչպիսիք են  “Փոքր հզորության կայանների” կառուցման, արդի էլեկտրական տրանսպորտի, այդ թվում էլեկտրամոբիլների ներկայիս զարգացվածության աստիճանի հետ կապված հարցեր, նաև ՀՀ-ում դրանց զարգացմանը ուղղված այլ հարցեր, ցանցային հողմաէներգետիկան, արեգակնային ֆոտովոլտաիկ փոխակերպումը և ջրատաքացումը, կենսավառելիքը, ջերմային պոմպերը, հիդրոկուտակիչ կայանները, ջրածնային տնտեսությունը և այլն:  Միջոցառմանը հրավիրված էին պաշտոնատար այրեր տարբեր պետական կառույցներից, հասարակական կազմակերպություններից, ֆինանսական  կառույցներից, ինչպես նաև գիտնականներ, գործարարներ, փորձագետներ, ներդրողներ: Երկու օրերի ընթացքում տեղի ունեցավ բուռն քննարկում այդ հարցերի վերաբերյալ: Զեկույցներով հանդես եկան Հիմնադրամի տնօրեն Թամարա Բաբայանը, Հայաստանում Համաշխարհային բանկի ‘Վերականգնվող Էներգետիկայի ծրագրի’ համակարգող Ա.Մարջանյանը,  Հայստանի ամերիկյան համալսարանից Ա. Համբարյանը, Փոքր ՀԷԿ-ների միության նախագահ Ն. Նահապետյանը, ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժաղովի պաշտոնատար այրերը  և նշված  ոլորտների գիտնականներ ու փորձագետներ: