ԱՆՀԱՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ – Բնապահպանության մասնագետ

new-image

Русская версия

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ (CV) ՀԱՐՑՈՒՄ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – ԱՆՀԱՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

Հայաստանի Հանրապետություն

«ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐ․ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄ և «ԿԱՆԱՉ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ» ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի  դրամաշնորհ
ՊԱՇՏՈՆ՝ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Հղման համար՝ EFSD -CS/3/2023

Հայաստանի Հանրապետությունը ֆինանսավորում է ստացել Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից՝ «Էներգաարդյունավետ տարածաշրջաններ. հասարակական շենքերում էներգախնայողության բարձրացման մեխանիզմների կիրառումը և «Կանաչ էներգետիկայի» աջակցման  ծրագրի ծախսերի համար 1,719,200 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր տասնինը հազար երկու հարյուր) ԱՄՆ դոլարի չափով և մտադիր է միջոցների մի մասը օգտագործել խորհրդատվական ծառայությունների համար:

Խորհրդատվական ծառայությունները («Ծառայություններ») ներառում են աջակցություն («Հիմնադրամ»)՝ « աջակցման  ծրագրի իրականացման ընթացքում՝ Ծրագրի շահառուների շենքերում իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում բնապահպանական փորձագիտության ապահովման միջոցով: Բնապահպանության մասնագետը պատասխանատու կլինի ծրագրի աշխատանքների   համապատասխանեցմանը Եվրասիական զարգացման բանկի բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականության (հաստատաված Բանկի Խորհուրդի 2012թ. ապրիլի 26-ի N 188 արձանագրությամբ) համար, որն իրականացվում է Բնապահպանական կառավարման պլանի համաձայն՝ ծրագրի հատուկ  գործողությունների համար:

Առաջադրանքի ընդհանուր տևողությունը 8 ամիս է (պայմանական է, պետք է ճշտվի  կախված շինարարական ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերի տևողությունից):

 Ծառայությունների սպասարկումը նախատեսվում է սկսել 2023 թվականի հունիսից  (պայմանական է, պետք է ճշտվի,  երբ կկնքվեն պայմանագրեր շինարարական ընկերությունների հետ):

Առաջադրանքի մանրամասն տեխնիկական առաջադրանքը (ՏԱ) կցվում է ինքնակենսագրության ներկայացման Հետաքրքրություն արտահայտելու սույն հայտին:

(Հիմնադրամ) հանդես է գալիս որպես Ծրագրի իրականացման խումբ, հրավիրում է իրավասու անձանց («Խորհրդատուներ»)՝ արտահայտելու իրենց հետաքրքրությունը Ծառայությունների մատուցման հարցում: Հետաքրքրված անձինք պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրություն (CV), որը ցույց կտա, որ նրանք ունեն անհրաժեշտ որակավորում և համապատասխան փորձ Ծառայությունների մատուցման հարցում:
ԱՆՀԱՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ- Բնապահպանության մասնագետ

Որակավորման նվազագույնը պահանջներն են.

  • Մագիստրոսի կոչում բնապահպանության, բնական ռեսուրսների կառավարման, շինարարության կամ այլ համապատասխան ոլորտներում։
  • Շրջակա միջավայրի գնահատման, ռիսկերի կառավարման և շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի առնվազն 5 տարվա փորձ։
  • Համապատասխան փորձ դոնորների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում շրջակա միջավայրի պաշտպանության պահանջների ոլորտում (նզագայունը 3 պայմանագիր)։
  • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում։
  • Համակարգչային լավ հմտություններ (MS office):

Ընտրության չափանիշները

 • Ընդհանուր որակավորում և փորձ։
 • Պահանջվող խորհրդատվական ծառայությունների որակավորում և փորձ։
 • Փորձը տարածաշրջանում և Ստացողի երկրի լեզվի իմացությունը:

Խորհրդատուն կընտրվի Անհատական ​​խորհրդատուի ընտրության մեթոդի համաձայն, որը սահմանված է Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի գնումների քաղաքականությունում [1]և ընթացակարգերում[2] (վերջին անգամ թարմացնել է 2018 թվականի նոյեմբերին):

Հավելյալ տեղեկություններ կարող եք ստանալ ստորև նշված հասցեով, աշխատանքային ժամերին Հայաստան, Երևան, 0001, ՍայաթՆովա պող. 29/1, +(374-10) 58 80 11, +(374-10) 54 51 21, ժամը 09:00-ից մինչև 18:00.

CV-երը հայերեն, ռուսերեն, կամ անգլերեն լեզվով պետք է գրավոր ներկայացվեն ստորև նշված հասցեով, անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստով (pdf ձևաչափով) (ներմուծել էլեկտրոնային փոստը) մինչև 2023թ. հունիսի 7-ը: Էլ. նամակի առարկան պետք է լինի: CV EFSD –CS/3/2023 համար:

E-mail: zaruhi.gharagyozyan@r2e2.am

Սայաթ-Նովա պող., 0001, 29/1,Երևան, Հայաստան

Հեռ.՝ +(374-10) 58 80 11, +(374-10) 54 51 21

տիկ. Զարուհի Ղարագյոզյան