Գործարքային Խորհրդատվական աջակցություն Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի և Էներգախնայողության Հիմնադրամին (ՀՎԷԷՀ)՝ ցանցին միացվող 200 ՄՎտ հզորությամբ արևային ՖՎ կայանի (Այգ-1) համար

new-image

փաստաթուղթ

Հրապարակման ամսաթիվ՝ 15 հունիսի 2020թ․
Հարցերի ընդունման վերջնաժամկետ՝ 19 հունիսի 2020թ., ժամը 17:00, Երևան, Հայաստան
Վերջնաժամկետ՝ հուլիսի 1 2020թ., ժամը 17:00, Երեւան, Հայաստան
Սույն Առաջարկների Ներկայացման Հրավերի /ԱՆՀ/ հրապարակումը Tetra Tech ES, Inc. ընկերության համար չի առաջացնում պայմանագրի շնորհման պարտավորություն, ինչպես նաև չի պարտավորեցնում կազմակերպությանը՝ փոխհատուցել առաջարկների մեկնաբանությունների և առաջարկությունների նախապատրաստման կամ ներկայացման ընթացքում առաջացած ծախսերը:
Առաջարկները ներկայացվում են հայտատուի պատասխանատվությամբ։ Նախապատրաստման եւ ներկայացման բոլոր ծախսերը կատարվում են հայտատուի կողմից։