ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՐԱՎԵՐ – Աշխատակազմի ղեկավար

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը  հրավիրում է բոլոր  ցանկացողներին մասնակցել Հիմնադրամի աշխատակազմի ղեկավարի  թափուր պաշտոնի համալրման  մրցույթին.

Աշխատակազմի ղեկավարի առաջադրանքները

 • Հիմնադրամի կողմից իրականացվող աշխատանքների ընդհանուր համակարգում, վերահսկում, առաջադրանքների կատարման ժամանակցույցի հսկում,
 • Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերի ընդհանուր համակարգում, մասնակցություն մոնիտորինգի և գնահատման գործողություններին,
 • Մասնակցություն հիմնադրամի կողմից իրականացվող վերլուծությունների, քաղաքականությունների, իրավական փաստաթղթերի մշակման, միջոցառումների կազմակերպման և այլ աշխատանքներին,
 • Մասնակցություն Հիմնադրամի ֆինանսական կառավարման գործընթացին, այդ գործընթացի համակարգում և վերահսկում,
 • Մասնակցություն Հիմնադրամի մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացում, գործընթացի համակարգում և վերահսկում,
 • Մասնակցություն Հիմնադրամի գնումների գործընթացներին, գործընթացի համակարգում և վերահսկում,
 • Մասնակցություն Հիմնադրամի գործունեության ռազմավարական և գործառնական պլանավորման, հաշվետվողականության գործընթացներում, այդ գործընթացների համակարգում,
 • Համակարգում է Հիմնադրամ-ՀԲ խորհուրդ հարաբերությունները,
 • Մասնակցություն Հիմնադրամի գործընկերների, շահառուների, ֆինանսավորող կազմակերպությունների հետ բանակցություններին, հանդիպումներին և այլն,
 • Ներկայացնում է Հիմնադրամը այլ կառույցներում․ պետական, դատական, միջազգային, ֆինանսական և այլ,
 • Համակարգում, կառավարում և վերահսկում է Գործառնական խմբի աշխատանքները,
 • Համակարգում, կառավարում և վերահսկում է Հիմնադրամի նյութատեխնիկական ապահովման գործընթացը,
 • Կազմակերպում, համակարգում և վերահսկում է Հիմնադրամի փաստաթղթաշրջանառությունը և արխիվացման գործընթացը,
 • Ապահովում է Հիմնադրամի աշխատակիցների աշխատանքների օժանադակությունը,
 • Համակարգում և վերահսկում է Հիմնադրամի համար գրավոր և բանավոր թարգմանությունների իրականացման գործընթացը,
 • Համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում է Հիմնադրամի մարդկային ռեսուրսների կառավարման աշխատանքները,
 • Համակարգում և վերահսկում է Հիմնադրամի իրավական ապահովման գործընթացը։

Պահանջվող որակավորում

 • Բարձրագույն կրթություն կառավարման, կամ իրավագիտության, կամ տնտեսագիտության ոլորտներում,
 • Առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ ղեկավար պաշտոնում,
 • Անձնակազմի կառավարման լավ հմտությունններ՝ ուղղորդելու, ղեկավարելու կարողություն,
 • Ֆինանսական կառավարման լավ հմտություններ,
 • Դոնորների կազմակերպությունների հետ համագործակցության պահանջների տիրապետում,
 • Ծրագրի կառավարման գործիքների տիրապետում, դրանց  գործնական կիրառման փորձ,
 • Աշխատանքային էթիկայի կաննոնների պահապանման կարողություն,
 • Ճկունության և անալիտիկ մտածելակերպ,
 • Հաղորդակցման և ներկայացման հմտություններ,
 • Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց տիրապետում։

Պահանջվող փաստաթղթերը

Հետաքրքրված անձինք պետք է ներկայացնեն դիմում, (պարտադիր նշելով պաշտոնը) ինքնակենսագրական տվյալներ` CV հայերեն և անգլերեն լեզուներով:

Վերոնշյալ աշխատանքի վերաբերյալ ավելի մանրամաս տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև հեռախոսներով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ինչպես նաև այցելելով հիմնադրամի գրասենյակ` ստորև նշված հասցեում, աշխատանքնային օրերին, ժամը 09 00  մինչև 18 00:

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացվեն մինչև 2017թ.  հոկտեմբերի  17-ը ներառյալ:

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ,

Տնօրեն` Արմեն Մելկիկյան,

ՀՀ  ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 29/1,
Հեռ.     + 374 (10) 588-011,
էլ. փոստ. hr@r2e2.am
Web site:wwwr2e2.am