Աշխատանքի հրավեր – Գնումների գլխավոր մասնագետ

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը  հրավիրում է մասնակցել Հիմնադրամի գնումների գլխավոր մասնագետի պաշտոնի համալրման  մրցույթին.

Գնումների գլխավոր մասնագետի պարտականություններն են՝

 • Գնումների պլանի (ըստ գնման մեթոդի, տեսակի, քանակի, գնի, մատակարարման պայմանների, աղբյուրների և այլն) կազմման գործընթացների մասնակցություն,
 • Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերի գնումների գործընթացին մասնակցություն, այդ թվում ՀԲ-ի Գնումների ուղեցույցի Գնման փաստաթղթերի նախապատրաստում համաձայն (առաջարկի հրավերք, ստանդարտ առաջարկի փաստաթղթեր, տեխնիկական մասնագրեր, առաջարկի գնահատման հաշվետվություններ և այլն),
 • Գնումների գործընթացին առնչվող փաստաթղթերի պատրաստում` ՀԲ ներկայացման նպատակով,
 • Գնումներին առնչվող ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերի նախապատրաստում,
 • Մրցութային հանձնաժողովների աշխատանքի նախապատարստում և անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովում,
 • Մրցութային հանձնաժողովների արձանագրությունների կազմում,
 • Առաջարկների  գնահատման, գնահատման հաշվետվությունների   և պայմանագրերի շնորհման երաշխավորագրերի հետ կապված գործընթացների նախապատրաստում,
 • Պայմանագրերի կնքման գործընթացի նախապատրաստում,
 • Իրականացնել պայմանագրերի ժամկետների նկատմամբ հսկողություն և զեկուցում Ֆինանսական ղեկավարին` հնարավոր խախտումների վերաբերյալ,
 • Գնումների առաջընթացի հաշվետվությունների կազմում,
 • Մասնակցություն ծրագրի աշխատանքային պլանի նախապատրաստմանը
 • Պարտականությունների շրջանակներում անմիջական ղեկավարի այլ հանձնարարականների կատարում


Պահանջվող որակավորում

 • Բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է տնտեսագետ, գնումների մասնագետ
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ գնումների մասնագետի պաշտոնում
 • Միջազգային դոնոր կազմակերությունների գնումների ընթացակարգերի տիրապետում
 • Դոնորների կազմակերպությունների հետ ֆինանսական համագործակցության պահանջների տիրապետում
 • Աշխատանքային էթիկայի կանոնների պահպանման կարողություն
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների տիրապետում
 • Ժամանակի կառավարման կարողություն
 • Գնումների ընթացակարքի ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի շրջանակներում գնումների ընթացակարգի կազմակերպման փորձ
 • Պետական գնումների համակարգողի որակավորում:


Պահանջվող փաստաթղթեր

Հետաքրքրված անձինք պետք է ներկայացնեն դիմում, ինքնակենսագրական տվյալներ` CV հայերեն և անգլերեն լեզուներով:

Վերոնշյալ աշխատանքի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև նշված հեռախոսահամարով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ինչպես նաև այցելելով հիմնադրամի գրասենյակ աշխատանքնային օրերին, ժամը 09:00  մինչև 18:00:

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացվեն մինչև 2017թ.  սեպտեմբերի 15-ը ներառյալ:

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ

ք. Երևան, Պռոշյան 1-ին նրբանցք, տուն 32

Լրացուցիչ տեղեկությունների  համար զանգահարել + (37410) 588 011 ժամը 09:00-ից մինչև 18:00-ը (ընդմիջման ժամը 13:00-14:00)

Հիմնադրամի կայքը` www.r2e2.am

Ֆաքս` + (37410) 588011

Էլ. փոստ   hr@r2e2.am