Ներդրումային հնարավորությունները վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում

Հայաստանը վերականգնվող էներգետիկայի իմաստով զգալի էներգետիկ ռեսուրսներ ունի, ինչպես նաև զգալի գիտական և ինժեներական գիտելիքներով ու փորձով աշխատուժ։ Ավելին, վերջին տարիներին ՀՀ կառավարության կողմից էներգետիկ ոլորտը բարեփոխելու նպատակով նախաձեռնվել են ակտիվ քայլեր օրենսդրական դաշտի մշակման ուղղությամբ, որը հնարավորություն է ընձեռում ներգրավել մասնավոր ներդրումներ վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտ։

Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների պոտենցիալը Հայաստանում՝ ըստ տեխնոլոգիայի

Տեխնոլոգիա Հզորություն (ՄՎտ) Արտադրություն (ԳՎտժ/ տարեկան)
Հողմային 795 1,640
Արդյունաբերական մասշտաբի ՖՎ 835-1,169 1,735-2,118
Կոնցենտրացված արևային էներգիայի 1,169 2,400
Բաշխված արևային ՖՎ 93 128
Երկրաջերմային էներգիա 31-54 244-436
Աղբավայրերից գոյացած գազ 2.3 20
Փոքր հիդրոէներգիա 91 334
Կենսագազ 3.3 26
Կենսազանգված 29 228
Տաք ջուր արևային էներգիայից 200 254
Երկրաջերմային պոմպեր 3,500 4,423