Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտի եզրակացություն – Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման ծրագիր, դրամաշնորհ թիվ TF0A0418, 2015թ.դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և 2015թ. հոկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակաշրջան, 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և նույն ամսաթվին ավարտված տարի