Տեղեկագիր ՀՎԷԷՀ կողմից իրականացվող Քաղաքային ջեռուցման ծրագրում ընդգրկված շահառուների ջեռուցման վարկավորման վերաբերյալ Հունիս 2011թ.