Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ հաշվեկշիռ, 2015թ.

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ հաշվեկշիռ, 2015թ.