Քարքարի տեղանքում իրականացված եռաչափ [3D] ՄՏ, ծանրաչափական-CO2 հանույթների անկախ մեկնաբանություն (նախնական հաշվետվություն)