Արևային ջերմամատակարարում. Կենցաղային ջրատաքացման համակարգեր Մաս 2. Միայն արևային ջերմամատակարարման համակարգերի շահագործման բնութագրման ստուգման և տարեկան շահագործման կանխատեսման մեթոդներ