Արևային ջերմահավաքիչների փորձարկման մեթոդներ Մաս 2. Որակավորման փորձարկման ընթացակարգ