Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն (նոյեմբեր 2015)