Ջերմամատակարարման իրավիճակը և ջեռուցման տարբերակները Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում: Ծրագրի շահառու անապահով ընտանիքների կարծիքի ուսումնասիրություն: