Հայաստանի ՖԷ արդյունաբերության զարգացման ներուժի գնահատում (մաս 3)