Ծրագրեր

Հողմային էներգիայի զարգացումը Հայաստանում

Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման ուղեցույցային ծրագիր

Հայաստանում մոտ և միջնաժամկետ հեռանկարում կոմերցիոն մասշտաբով կենսաէթանոլի ծրագրի ներդրման համար նախընտրած տարբերակի նախնական տեխնիկա-տնտեսական գնահատում

Հողմային էներգետիկան Հայաստանում` ներուժի և զարգացման հեռանկարների ուսումնասիրություն

Հողմային էներգետիկայի զարգացումը Հայաստանում` իրավական, կարգավորման, հարկային և մաքսային

Արևային լուսաէլեկտրական կայանքների (մինչև 5 ՄՎտ հզորության) միացումը էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընդհանուր նշանակության էլեկտրական ցանցին

Փոքր Հիդրոէներգետիկ բնագավառի հիմնախնդիրները, կարգավիճակը, զարգացման, խոչընդոտները և ապագա զարգացումը

Շենքերում տեղադրվող արևային էլեկտրակայաննների տեսություն և կիրառում Հայաստանում

Հայաստանում Վերականգնվող Էներգետիկ Ռեսուրսների Սակագների Վերլուծությունը