ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՐԱՎԵՐ-Գնումների գլխավոր մասնագետ

Պարտականություններ

 • Գնումների պլանի (ըստ գնման մեթոդի, տեսակի, քանակի, գնի, մատակարարման պայմանների, աղբյուրների և այլն) կազմման գործընթացների մասնակցություն,
 • Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերի գնումների գործընթացին մասնակցություն, այդ թվում միջազգային դոնորի Գնումների ուղեցույցի Գնման փաստաթղթերի նախապատրաստում համաձայն (առաջարկի հրավեր, ստանդարտ առաջարկի փաստաթղթեր, տեխնիկական մասնագրեր, առաջարկի գնահատման հաշվետվություններ և այլն),
 • Գնումների գործընթացին առնչվող փաստաթղթերի պատրաստում,
 • Գնումներին առնչվող ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերի նախապատրաստում,
 • Մրցութային հանձնաժողովների աշխատանքի նախապատրաստում և անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովում,
 • Մրցութային հանձնաժողովների արձանագրությունների կազմում,
 • Առաջարկների  գնահատման, գնահատման հաշվետվությունների   և պայմանագրերի շնորհման երաշխավորագրերի հետ կապված գործընթացների նախապատրաստում,
 • Պայմանագրերի կնքման գործընթացի նախապատրաստում,
 • Իրականացնել պայմանագրերի ժամկետների նկատմամբ հսկողություն և զեկուցում Ֆինանսական ղեկավարին` հնարավոր խախտումների վերաբերյալ,
 • Գնումների առաջընթացի հաշվետվությունների կազմում,
 • Մասնակցություն ծրագրի աշխատանքային պլանի նախապատրաստմանը։

Որակավորման պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթությունը պարտադիր է,
 • Պետական գնումների համակարգողի որակավորում,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ գնումների մասնագետի պաշտոնում,
 • ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի շրջանակներում գնումների ընթացակարգի կազմակերպման փորձ,
 • Դոնոր կազմակերությունների գնումների ընթացակարգերի տիրապետում,
 • Դոնորների կազմակերպությունների հետ ֆինանսական համագործակցության պահանջների տիրապետում,
 • Աշխատանքային էթիկայի կանոնների պահպանման կարողություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների տիրապետում,
 • Ժամանակի կառավարման կարողություն։

Պահանջվող փաստաթղթեր

Հետաքրքրված անձինք պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական տվյալներ` CV, հայերենով կամ անգլերենով: Աշխատանքային օրերը՝ երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամերը՝ օրական 8 ժամ։ Դիմորդը պետք է ներկայացնի երկու երաշխավորագիր։

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային փոստի միջոցով մինչև 2023թ. փետրվարի 17-ը ներառյալ։

Հասցե՝ ք. Երևան, Սայաթ Նովա 29/1

Հեռ:  (37410) 588 011

Կայք` www.r2e2.am

Էլ. Փոստ՝  hr@r2e2.am

Պատասխանատու անձ՝ ՄՌ մասնագետ՝ Աննա Մանվելյան