ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՐԱՎԵՐ- Տնօրենի օգնական

new-image

 ✅ Հիմնական առաջադրանքները
 
 • Հիմնադրամի տնօրենի հանձնարարականների կատարման վերահսկողություն,
 • Հիմնադրամի փաստաթղթաշրջանառության ապահովում,
 • նամակագրության կոնտեքստի, ուղղագրության և ֆորմատին համապասխանելիության ստուգում,
 • փաստաթղթերի գրանցում և ներկայացում ըստ պատկանելության,
 • արձանագրությունների կազմում և գործունեության հետ առընչվող այլ գրագրության նախապատրաստում,
 • խորհրդակցություների օրակարգերի պատրաստում և հարցերին առընչվող փաստաթղթերի հավաքում,
 • Հոգաբարձուների խորհրդի որոշումների, արձանագրությունների կազմում, շրջանառում, նիստերի կազմակերպում,
 • ղեկավարի աշխատաժամանակի, հանդիպումների, խորհրդակցությունների պլանավորում և ժամանակագրում,
 • ըստ անհրաժեշտության համագործակցություն գործերի կառավարչի հետ` նյութերի շրջանառության կազմակերպման նպատակով,
 • նամակագրության և փոստով ստացված այլ փաստաթղթերի, պարբերական մամուլի ստացումը, ինչպես նաև գրագրությունների և փաստաթղթերի հասցեատերերին սահմանված ժամկետներում փոխանցումը, փոստային առաքումները,
 • պարտականությունների շրջանակներում կատարում է ղեկավարի այլ հանձնարարականները:
 

✅ Որակավորման պահանջները

 • բարձրագույն կրթություն,
 • առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • աշխատանքի ընթացքում առաջացած խնդիրների հաղթահարման կարողություններ,
 • համակարգչային տեխնիկայի գերազանց տիրապետում,
 • հայերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացությունը պարտադիր է,
 • միջազգային նմանատիպ աշխատանքներում մասնակցության փորձառությունը և համապատասախան որակավորման դասընթացներին մասնակցությունը գերադասելի է:
Հետաքրքրված անձինք պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական տվյալներ` CV հայերեն և անգլերեն լեզուներով:
 

Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև նշված հեռախոսահամարով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ինչպես նաև այցելելով հիմնադրամի գրասենյակ աշխատանքնային օրերին, ժամը 09:00 մինչև 18:00 (ընդմիջման ժամերը՝ 13:00-14:00):

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացվեն առձեռն կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով մինչև 2022թ. մայիսի 16-ը ներառյալ:
 
Պատասխանատու անձ՝ ՄՌ մասնագետ՝ Աննա Մանվելյան
 
ՀՀ, ք. Երևան 0001, Սայաթ-Նովա 29/1
☎+374 10 588011
📧info@r2e2.am
www.r2e2.am