ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՐԱՎԵՐ-Գնումների մասնագետ

new-image

 Պարտականությունները

 • Հիմնադրամի կարիքնեերի համար պետական գնումների իրականացում (գնումների պլանի կազմում, մրցույթի իրականացում, պայմանագրի կնքում),
 • Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերի գնումների գործընթացին մասնակցություն, այդ թվում միջազգային դոնորի Գնումների ուղեցույցի Գնման փաստաթղթերի նախապատրաստման աջակցություն (առաջարկի հրավեր, ստանդարտ առաջարկի փաստաթղթեր, առաջարկի գնահատման հաշվետվություններ և այլն),
 • Գնումներին առնչվող ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերի նախապատրաստում,
 • Մրցութային հանձնաժողովների աշխատանքի նախապատարստում և անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովում,
 • Մրցութային հանձնաժողովների արձանագրությունների կազմում,
 • Առաջարկների  գնահատման, գնահատման հաշվետվությունների   և պայմանագրերի շնորհման երաշխավորագրերի հետ կապված գործընթացների նախապատրաստում,
 • Ժամկետների նկատմամբ հսկողություն և զեկուցում Ֆինանսական ղեկավարին` հնարավոր խախտումների վերաբերյալ,
 • Գնումների առաջընթացի հաշվետվությունների կազմում:

Պահանջվող որակավորում

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
 • Պետական գնումների համակարգողի որակավորումը պարտադիր է,
 • Աշխատանքային էթիկայի կանոնների պահպանման կարողություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների տիրապետում,
 • Ժամանակի կառավարման կարողություն:

Պահանջվող փաստաթղթերը

Հետաքրքրված անձինք պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական տվյալներ` CV հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով:

Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև նշված հեռախոսահամարով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ինչպես նաև այցելելով հիմնադրամի գրասենյակ աշխատանքնային օրերին, ժամը 09:00  մինչև 18:00 (ընդմիջման ժամերը՝ 13:00-14:00):

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացվեն առձեռն կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով մինչև 2022թ. մարտի 27-ը ներառյալ:

Հասցե՝ ք. Երևան, Սայաթ Նովա 29/1

Հեռ:  (37410) 588 011

Կայք` www.r2e2.am

Էլ. Փոստ՝ hr@r2e2.am

Պատասխանատու անձ՝ ՄՌ մասնագետ՝ Աննա Մանվելյան