Արթիկի քաղաքի 600 կՎտ ՖՎ կայան

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի և Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամի միջև 10.06.2021թ. կնքված պայմանագրի համաձայն՝ <<Եվրոմիությունը հանուն Հայաստանի կայուն էներգետիկայի>> ծրագրի շրջանակում,  Արթիկ քաղաքի 600 կՎտ հզորության արևային ՖՎ կայանի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը իրականացնում է ՀՎԷԷ Հիմնադրամը:
ՀՎԷԷ հիմնադրամ մանագետները կատարել են այցելություն ՖՎ կայանի կառուցման շինարարական հրապարակ, որտեղ կայացել է հանդիպում կապալառու, պատվիրատու և նախագծող կազմակերպությունների հետ, քննարկվել է ՖՎ կայանի կառուցման ընթացիկ հարցերը և աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը: Մանագետներրի կողմից տեղում ուսումնասիրվել է կատարված հողային աշխատանքների համապատասխանությունը հաստատված նախագծին: