հայտարարություն արխիվ

17.08.2020-Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ի   Հ Ր Ա Վ Ե Ր` Տնօրենի տեղակալ

30.02.2020-Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ի   Հ Ր Ա Վ Ե Ր` 
Վերականգնվող էներգետիկայի մասնագետ
14.01.2020-Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ի   Հ Ր Ա Վ Ե Ր` Էներգետիկ ինժեներ-Ստաժոր/փորձնակ 
16.12.2019-ՀՎԷԷ հիմնադրամի կարիքների համար ֆինանսական աուդիտի խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված  նախաորակավորման ընթացակարգի հայտարարություն

04.11.2019-Աշխատանքի հրավեր-Ֆինանսական ղեկավար 

22.01.2019-Աշխատանքի հրավեր, Ծրագրի մասնագետ 
22.11.2018-Աշխատանքի հրավեր, Ստաժոր
27.03.2018-Աշխատանքի հրավեր, Ծրագրի փորձագետ
16.03.2018 – ՀՎԷԷՀ կարիքների համար խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով ՀՎԷԷՀ-ԽԾՁԲ-02/2018 ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի նախաորակավորման հայտարարություն
09.02.2018ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՐԱՎԵՐ – Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը  հրավիրում է մասնակցել Հիմնադրամի Էներգետիկ ինժեներ թափուր պաշտոնի համալրման  մրցույթին

22.01.2018 – Հանրային իրազեկման հանդիպում «Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի Մասրիկ – 1 արևային ֆոտովոլտային ծրագրի» իրականացման շրջանակում

02.01.2017 – ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ – Սոցիալական պաշտպանության իրավական փորձաքննության մասնագետ, SPP-CS-19/2017

04.12.2017 – 
Արևային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և էլեկտրական շարժիչով աշխատող արտաճանապարհային ամենագնաց մեքենայի ստեղծման մասնագիտական կազմի ձևավորման հայտարարություն

04.12.017 –
Արևային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և էլեկտրական շարժիչով աշխատող  արտաճանապարհային ամենագնաց մեքենայի կոնցեպտային  դիզայնի մրցույթի հայտարարություն
12.10.2017 –  Հայաստանի  վերականգնվող  էներգետիկայի  և  էներգախնայողության  հիմնադրամի  կարիքների համար  ՀՀ-ում  գործող,  շինարարության  և նախագծման փուլերում գտնվող փոքր ՀԷԿ-երի  համապարփակ ֆինանսատեխնիկական ուսումնասիրության ծառայությունների ձեռքբերման   նպատակով  ՀՎԷԷՀ-ՀԾՁԲ-03/2017  ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի հրավեր
10.11.2017- ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՐԱՎԵՐ – Աշխատակազմի ղեկավար

Հայաստանի  վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը հրավիրում  է բոլոր ցանկացողներին մասնակցել Հիմնադրամի աշխատակազմի ղեկավարի  թափուր պաշտոնի համալրման  մրցույթին
20.09.2017 – Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի կարիքների համար Արթիկ ՔԿՀ-ում իրականացվող շահագործման և պահպանման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ՀՎԷԷ-ԳՀԱՇՁԲ-01/2017 ծածկագրով հայտարարված  գնանշման  հարցման  ընթացակարգին մասնակցելու  հրավեր
Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը հրավիրում է էներգախնայողություն, կաթսայական ագրեգատներ, ջեռուցում, տաք ջրամատակարարում, օդափոխություն, ջերմային պոմպեր, արևային ջրատաքացուցիչներ, ֆոտովոլտայիկ համակարգեր, տուրբիններ, հողմաէներգետիկա պրոֆիլային ուղղվածության մասնագետներին հիմնադրամի փորձագետ-խորհրդատուների տեղեկատվական բազայում գրանցվելու համար, հիմնադրամի իրականացվող ծրագրերում ներգրավելու նպատակով. Դիմումին կից ներկայացնել կենսագրական տեղեկանք (Curriculum Vitae (CV)) ,
Դիմում-հայտի ձևաթերթ  (ներբեռնել)
Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ
Հասցե. 0001, Երևան, Սայաթ-Նովա 29/1
Հեռախոս. 055588004, 010588611,
E-mail: r2e2fund@gmail.com,
URL:
www.r2e2.am
07.10.2017- ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՐԱՎԵՐ – Գնումների գլխավոր մասնագետ
18.08.2017 – Հետաքրքրության Ներկայացման Հայտ վերջնաժամկետի փոփոխություն –  Առաջադրանքի անվանումը՝ Հայաստանում Արևային ՖՎ ոլորտի զարգացումների գնահատումը
18.08.2017 – Հայտարարարվում  է Հիմնադրամի սեփականություն հանդիսացող ներքոնշյալ  համակարգչային տեխնիկայի բաց դասական աճուրդային վաճառք
28.07.2017 – Հետաքրքրության Ներկայացման Հայտ- (Խորհրդատվական Ծառայություններ – Ընկերությունների Ընտրություն) Առաջադրանքի  անվանումը՝ Հայաստանում Արևային  ՖՎ ոլորտի զարգացումների գնահատումը