Էներգետիկ աուդիտ «ԳՅՈՒՄՐԻԷԿՈ» ձկնաբուծարանում

new-image

«Գերմանահայկական հիմնադրամի մինչև 500 կՎտ սպառման ՖՎ արևային կայանների վերաֆինասավորման» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի և Էներգախնայողության Հիմնադրամը Արարատի մարզի Սիս համայնքի «ԳՅՈՒՄՐԻԷԿՈ» ձկնաբուծարանում իրականացրել է էներգետիկ աուդիտ արևային ֆոտովոլտային կայան կառուցելու նպատակով:
  • Կայանի դրվածքային հզորությունը կազմում է 440 կՎտ։
  • Կայանի տարեկան արտադրությունը գնահատվել է 684,653 կՎտժ/տարի:
  • Ծրագրի իրականացման արդյունքում CO2 արտանետումները տարեկան կկրճատվի 300 տոննայով։