Էներգետիկ աուդիտ «ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՊՏՈՒՂ-ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ԲԲԸ-ի տարածքում

new-image

Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի և Էներգախնայողության Հիմնադրամը «Գերմանահայկական հիմնադրամի մինչև 500 կՎտ հզորության ՖՎ արևային կայանների վերաֆինասավորման» ծրագրի շրջանակներում Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնքի «ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՊՏՈՒՂ-ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ԲԲԸ-ի տարածքում իրականացրել է սեփական կարիքները հոգալու համար կառուցվելիք արևային ֆոտովոլտային կայանի համար էներգետիկ աուդիտ:
Համակարգը աշխատելու է էլեկտրական ցանցին զուգահեռ աշխատող փոխհոսքերի հաշվառման սկզբունքով: Կայանի դրվածքային հզորությունը կազմում է 400 կՎտ։ Կայանի տարեկան արտադրությունը գնահատվել է 614,600 կՎտժ/տարի (23.6 մլն ՀՀ դրամ), որը հնարավորություն կնձեռնի տարեկան նվազեցնել CO2 արտանետումները 269 տոննայով։