ԷԽ աշխատանքներ ՀՀ մարզային դպրոցներում

new-image

ՀՀ վարչապետի հանձնարարության համաձայն Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը ՀՀ Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Շիրակի մարզային մեկական դպրոցներում տեղադրելու է արևային ՖՎ համակարգեր: Ծրագիրը իրակացվելու է ՀՎԷԷ հիմնադրամի միջոցներով: Մարզպետների հետ հանդիպումների ժամանակ ներկայացվել է ծրագիրը, որից հետո մարզպետարանները ներկայացրել են նախընտրելի դպրոցների ցանկը և հայտ ներկայացրել ծրագրին մասնակցելու համար: Ընտրված դպրոցներն են՝ Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր գյուղի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ, Շիրակի մարզի Այգաբաց միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ, Կոտայքի մարզի Զորավանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ, Արագածոտնի մարզի Մաստարայի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ: Մրցութային կարգով ներգրավելու է արևային ՖՎ համակարգեր տեղադրող ընկերություն: Նկարներ