Չգազաֆիկացված համայնքների ծրագրի ընդլայնում

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը ընդլայնում է չգազաֆիկացված համայնքների ծրագիրը, որով այսուհետ նշված ծրագրով կներառվեն Հայաստանի բոլոր համայնքները, առանց բացառության (ներառյալ քաղաքները), սակայն առաջնահերթությունը տալով սահմանամերձ և չգազաֆիկացված համայնքներին:

Հիշեցնենք ծրագրի նպատակն է իրականացնել ներդրումներ մաքուր էներգիայի ոլորտում, որի նպատակն է Հայաստանի բոլոր համայնքներում բարձրացնել էներգաարդյունավետության մակարդակը, նվազեցնելով էլեկտրաէներգիայի սպառումը համայնքների տնային տնտեսություներում և իրավաբանական անձանց մոտ այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործմամբ: