Ծանուցում. Այգ-1 Ծրագրի ՆՈՀ-ի շրջանակներում

new-image

Ծանուցում. Այգ-1 Ծրագրի ՆՈՀ-ի շրջանակներում ստացված պարզաբանումների խնդրանքի պատասխանները կտրամադրվեն մինչև 2020թ. հունիսի 12-ը:
ավելին