Էներգետիկ աուդիտ բազմաբնակարան շենքերում

new-image

ՀՎԷԷ հիմնադրամը իրականացնում է  բազմաբնակարան շենքերի էներգախնայողության բարձացմանն ուղղված ծրագրի նախապատրաստման աշխատանքներ, որի շրջանակում  Նոր Նորք և Դավթաշեն վարչական շրջաններում կատարել է մեկական բազամաբնակարան շենքի էներգետիկ աուդիտ:

Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝

  • ուսումնասիրվել է շենքերի ջերմատեխնիկական ցուցանիշները
  • մշակվել է ցուցանիշների բարձրացման ուղղված էներգախնայողական միջոցառումները և իրականացման համար անհրաժեշտ ներդրման չափը,
  • գնահատվել է շենքերի ջերմատեխնիկական ցուցանիշները էներգախնայողական միջոցառումների իրականացումից հետո: