Համայնքներում կատարված աշխատանքների ուսումնասիրություն ՀՎԷԷ հիմնադրամի մասնագետների կողմից

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի կողմից իրականացվում է 2019թ-ի սուբվենցիոն ծրագրերով ՀՀ համայնքներում ներհամայնքային փողոցային լուսավորության, արևային ֆոտովոլտային կայաների կատարված աշխատանքների ուսումնասիրություն: ՀՎԷԷ հիմնադրամի աշխատակիցները չափիչ սարքավորումներով տեղում ուսումնասիրում են կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը պահանջվող նորմերին:
ավելին