Հայաստանի չգազաֆիկացված համայնքների էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագիր

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը ACBA Leasing և Global Credit վարկային կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացնում է ներդրումներ մաքուր էներգիայի ոլորտում, որի նպատակն է Հայաստանի չգազաֆիկացված համայնքներում բարձրացնել էներգաարդյունավետու-թյան մակարդակը:
Ծրագրի շրջանակներում 2019 թվականի փետրվար ամսվա դրությամբ աշխատանքներ են իրականացվել 126 համայնքներում, տեղադրվել է 2083 ջրատաքացուցիչ և 71 ֆոտովոլտային համակարգեր: