Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ի   Հ Ր Ա Վ Ե Ր – Ծրագրի մասնագետ

 

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը  հրավիրում է մասնակցել Հիմնադրամի Ծրագրի մասնագետ թափուր պաշտոնի համալրման  մրցույթին.

 Ծրագրի մասնագետի պարտականությունները

 • ծրագրի ռազմավարական ուղղությունների և մոտեցումների մշակում
 • ծրագրի իրականացմանը ուղղված աշխատանքների կատարում
 • ծրագրի արդյունավետ իրականացմանը ուղղված առաջարկների ներկայացում, հաշվարկների կատարում
 • իրականացվող ծրագրի շրջանակներում կատարվող աշխատանքների ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ մոնիթորինգի իրականացում
 • ծրագրին առնչվող գործառույթների պատշաճ փաստաթղթավորուման ապահովում՝ համագործակցելով ծրագրի աշխատանքային թիմի հետ
 • ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ պահանջվող ձևաչափով հաշվետվությունների պատրաստում
 • իրականացվող ծրագրի ընթացքի և արդյունքների մասին հաշվետվությունների ներկայացում
 • շահառուներին խորհրդատվության տրամադրում
 • աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում
 • շահառուներին խորհրդատվության իրականացում
 • խորհրդատվական աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքների կազմում
 • ծրագրի անխափան և արդյունավետ ընթացքն ապահովելու հետ կապված այլ գործառույթների իրականացում

Որակավորման պահանջները

 • բարձրագույն կրթություն
 • առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ (դրամաշնորհային և/կամ բարեգործական ծրագրերում աշխատանքային փորձը նախընտրելի է)
 • կազմակերպչական և թիմային աշխատանքի, հաղորդակցության գերազանց հմտություններ
 • վերլուծելու կարողություն
 • օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է

 

Պահանջվող փաստաթղթերը

Հետաքրքրված անձինք պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական տվյալներ` CV հայերեն լեզվով: Վերոնշյալ աշխատանքի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև նշված հեռախոսահամարով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ինչպես նաև այցելելով հիմնադրամի գրասենյակ աշխատանքնային օրերին, ժամը 09:00  մինչև 18:00 (ընդմիջման ժամերը՝ 13:00-14:00):

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացվեն առձեռն կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով մինչև 2019թփետրվարի 7ը ներառյալ:

Հասցե՝ ք. Երևան, Սայաթ Նովա 29/1
Հեռ:  (37410) 588 011
Կայք` www.r2e2.am
Էլ. Փոստ՝     hr@r2e2.am
Պատասխանատու անձ՝ ՄՌ մասնագետ՝ Աննա Մանվելյան