ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016թ. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

new-image

Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի շրջանակներում՝ Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ / ԷԳՀԻ և Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի միջև 2017թ. «Հայաստանում Արևային ՖՎ ոլորտի զարգացումների գնահատումը» թեմայով կնքված ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ /N SPP-CS-2/2017/ հիման վրա կատարել ենք հետևյալ աշխատանքները.
1. 2016թ. ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԻ կազմում, ներառյալ՝
➤Էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշիռը
➤Բնական գազի հաշվեկշիռը
➤Ջերմային էներգիայի հաշվեկշիռը
➤Նավթամթերքի հաշվեկշիռը
➤Ածխի հաշվեկշիռը
➤Փայտի և այլ բիովառելիքի հաշվեկշիռը
➤Վերականգնվող էներգակիրների հաշվեկշիռը
2. ԷԳԾ-2-ի մոնիտորինգի և գնահատման համակարգի թարմացում և տվյալների ներմուծում,
3. էներգետիկ հաշվեկշռի մշակման նպատակով ՀՀ ԷԵԲՊՆ աշխատակազմի վերապատրաստում/կարողությունների ձևավորում:
Որպես ԱՄՓՈՓՈՒՄ շեշտենք, որ Էներգետիկ հաշվեկշիռը կարևորագույն գործիք է երկրի էներգետիկ ոլորտի ուսումնասիրության և ազգային քաղաքականության մշակման համար: Այն հնարավորություն է տալիս գնահատել երկրի էներգետիկ անվտանգության մակարդակը, էներգիայի մատակարարման բազմազանեցման աստիճանը, վերականգնվող էներգետիկայի զարգացումը, ջերմոցային գազերի արտանետումների ծավալները, ինչպես նաև վերլուծել էներգաարդյունավետության ծրագրերի իրականացման առաջընթացը և այլն: