[:am]Հայաստանում չգազաֆիկացված համայնքների և Համայնքային էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագիր [:en]Community based energy efficiency improvement Project for non-gasificated communities in Armenia[:]
[:am]

Ս.թ. նոյեմբերի 30-ին Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության Հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Մելկիկյանը և Կոնվերս Բանկի գլխավոր տնօրեն Արթուր Հակոբյանը ստորագրեցին համագործակցության պայմանագիր, որի շրջանակներում կիրականացվեն ինչպես Համայնքային նշանակության էներգաարդյունավետ, այնպես էլ Հայաստանում չգազաֆիկացված համայնքների էներգաարդյունավետության  բարձրացման ծրագրեր: Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի համայնքներում ֆինանսական կազմակերպությունների միջոցով բարձրացնել էներգաարդյունավետության մակարդակը և ֆինանսավորել ներդրումները մաքուր էներգիայի ոլորտում: Սույն ծրագրերը հնարավորություն կտան նվազեցնել ոչ արդյունավետ էներգասպառումը և ընդլայնել մաքուր, արդյունավետ, ապահով և մատչելի էներգետիկ տեխնոլոգիաների օգտագործումը:

[:en]

On November 30 Armenia Renewable Resources and Energy Efficiency Fund director Mr. Armen Melkikyan and General manager of Converse Bank Mr. Artur Hakobyan have signed an agreement of cooperation for the implementation of energy efficiency projects of community importance  and energy efficiency improvement projects in  non-gaificated communities of Armenia within the project framework. The objective of the project is to increase energy efficiency level in communities of Armenia and make investments in clean energy sector through financial institutions.

These projects will help to reduce non-efficient energy consumption and increase the use of clean, efficient, safe and affordable energy technologies.

[:]