Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ հաշվեկշիռ, 2015թ. (01 Փետրվարի 2017)