ՀՀ Գեղարքունիք մարզի չգազաֆիկացված շրջանները

 1. Գեղամասար
 2. Նորակերտ
 3. Փամբակ
 4. Դպրաբակ
 5. Ջիլ
 6. Արփունք
 7. Ազատ
 8. Ավազան
 9. Գեղաքար
 10. Կութ
 11. Կալավան
 12. Բարեպատ
 13. Ձորավանք
 14. Անտառամեջ