ՀՎԷԷՀ հիմնադրամը հրավիրում է փորձագետ-խորհրդատուների տեղեկատվական բազայում գրանցվելու համար

new-image

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը հրավիրում է էներգախնայողություն, կաթսայական ագրեգատներ, ջեռուցում, տաք ջրամատակարարում, օդափոխություն, ջերմային պոմպեր, արևային ջրատաքացուցիչներ, ֆոտովոլտայիկ համակարգեր, տուրբիններ, հողմաէներգետիկա պրոֆիլային ուղղվածության մասնագետներին  հիմնադրամի փորձագետ-խորհրդատուների տեղեկատվական բազայում գրանցվելու համար, հիմնադրամի իրականացվող ծրագրերում ներգրավելու նպատակով.

Դիմում-հայտի ձևաթերթ  (ներբեռնել)

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ
Հասցե. 0001, Երևան, Սայաթ-Նովա 29/1
Հեռախոս. +374 55 588 004, +374 10 588 611,
E-mail: hr@r2e2.am,
URL: www.r2e2.am