Տեղեկագիր Քաղաքային ջեռուցման ծրագրում ընդգրկված 11 դպրոցների սոցիալական մոնիթորինգի վերաբերյալ Մայիս 2011թ.