Տեղեկագիր Քաղաքային ջեռուցման ծրագրում ընդգրկված դպրոցների ջեռուցման վերաբերյալ Հուլիս 2011թ.