Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և ակախ աուդիտորի եզրակացություն- Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագիր  ԿՆՀ/ՎԷԸԾ, դրամաշնորհ թիվ TF0A0544, 2016-թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և նույն ամսաթվին ավարտված տարի