«Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի Մասրիկ–1 արևային ֆոտովոլտայիկ ծրագրի» համար նախաորակավորման հայտերի ներկայացման ժամկետի երկարաձգում

new-image

Նախաորակավորման հայտերը պետք է լինեն փաթեթավորված, պիտակավորված և պետք է ներկայացվեն ՆՈՀ-ի պահանջների համաձայն՝ մինչ 2017թ-ի հունիսի 27-ը՝ Երևանի ժամանակով 15:30-ը:
«Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ»
Պռոշյան 32 փողոց, առաջին նրբանցք, ք. Երևան, ՀՀ
Հեռ.՝ (37410) 588011
Ֆաքս՝ (37410) 541732
Էլ. Փոստի հասցե՝ r2e2fund@gmail.com
Կայք՝ www.r2e2.am