Քարքարի տեղանքում իրականացված եռաչափ (3D) ՄՏ, ծանրաչափական և CO2 հանույթների անկախ մեկնաբանություն