Քարքարի պոտենցիալ երկրաջերմային էլեկտրակայանի տնտեսական և ֆինանսական գնահատումը (Վերջնական հաշվետվություն, նոյեմբեր 2012)